อาหารไทยในวรรณคดี:                                                  ...

อาหารไทยในวรรณคดี:
                                                 ...
:                                                                พล่าเนื้อ   ๏ ช้าช้าพล่าเนื้อสด        ฟุ้งปรากฏรสหื่นหอม คิดความย...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น