ผลไม้ในวรรณคดี

ผลไม้ในวรรณคดี: ๏ ผลเกดพิเศษสด                  โอชารสล้ำเลิศปางคำ...: ๏ ผลเกดพิเศษสด                  โอชารสล้ำเลิศปาง คำนึงถึงเอวบาง                       สางเกศเส้นขนเม่นสอย ความหมาย ผลเกด รสชาติหอมหว...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น